Project information

ANALÝZA POTENCIÁLU VIRTUÁLNÍCH MOBILIT A MOŽNOSTÍ JEJICH ROZVOJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH (OnlineMobility)

Project Identification
ROZV/C15/2021
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Centre for International Cooperation
Cooperating Organization
University Hradec Králové

Projekt je zaměřen na zmapování současného stavu virtuálních mobilit, jejich problematických oblastí, analýzu studentského zájmu o ně, dále pak na analýzu potřeb a řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni včetně sdílení dobré praxe. Výstupy tohoto projektu včetně znalostí a zkušeností, které budou společně sdíleny a budou dostupné všem zapojeným VŠ, budou dlouhodobě zohledněny a využívány v činnosti zapojených VŠ v rámci řešení virtuálních mobilit.
Projekt si klade za cíl vytvořit koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni jednotlivých VŠ včetně formulace návrhů a opatření v oblasti virtuálních mobilit pro národní úroveň, který bude dostupný všem zapojeným VŠ.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info