Project information

Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ

Projekt spolupráce VVŠ reflektuje prioritní téma b) elektronizaci správní agendy VŠ a současně je ovlivněn potřebami VŠ zajistit vzdělávání a řešit nové situace, které vznikly během pandemie covid-19.
Informační systémy jsou stěžejními nástroji při realizaci vzdělávací činnosti škol. Pandemie covid-19 prověřila připravenost škol adaptovat se na novou situaci a přejít po určitou dobu na online provoz, čímž současně odhalila slabá místa při řešení kritických situací a při měnících se vnějších podmínkách. Díky tomu bylo možné poměrně přesně definovat, které oblasti rozvíjet.
Projekt se proto v rámci technického rozvoje ISů zaměří na 5 oblastí. Jako první prioritní úkol si stanovil zahájit přípravy na rozvoj správy identit. V souladu s tematickým zaměřením půjde dále o rozvoj přijímacího řízení, a to nejen v oblasti nabídky a poptávky o studium, ale i v oblastech, které dříve probíhaly prezenčním způsobem, jako je například zápis do studia aj. Na tematické zaměření naváže i při rozvoji elektronizace dokladů a jejich životního cyklu v ISech. V předchozích oblastech hrají roli zejména zákonné povinnosti (zákon č. 500/2004, 297/2016, 499/2004 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014), a to konkrétně při e-podepisování, doručování nebo napojení na spisovou službu. V oblasti akreditací projekt plánuje inovovat elektronickou přípravu žádostí na základě zkušeností po zavedení základních pravidel daných novelou VŠ zákona z roku 2016. Významnou oblastí je rozvoj elektronické podpory pro zajištění původně prezenčních akcí, jakými jsou online jednání orgánů, setkávání akademických kolektivů, hlasování, volby, zjišťování informací a hodnocení nebo vzdělávání pracovníků (zákoník práce č. 262/2006).
Rozvoj bude realizován moderními ICT i pro použití na mobilních zařízeních.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info