Project information

Pomníky a památníky 20. století v kontextu občanského vzdělávání a historických reminescencí ve společenském vědomí

Projekt specifického výzkumu bude založen na zpracování pramenů, využívající výzkumnou metodu oral history. V jednotlivých autentických výpovědích budou specifikovány aspekty konceptu odpovědného občanství a angažovanosti v souvislosti s rozvojem historického vědomí. Výzkum míst s pamětí a následná komparace historického vědomí související se zkoumaným místem ukáže kvalitu specifické mikro i makroregionální občanské odpovědnosti a angažovanosti a další potenciál pro jejich rozvoj.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info