Project information

Studie případu jako badatelský přístup ve výzkumu vzdělávání (SPříP)

Project Identification
MUNI/A/1552/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt se zaměřuje na specifický badatelský přístup ve výzkumu vzdělávání, a to konkrétně studii případu. Jeho cílem je nabídnout prostor pro rešerši, analýzu a sdílení zkušeností s využíváním tohoto badatelského přístupu ve výzkumu vzdělávání uvnitř komunity učitelů a studentů na katedře primární pedagogiky PdF MU. Za tímto účelem budou v rámci projektu podporovány vybrané již běžící diplomové a disertační aktivity studentů katedry primární pedagogiky PdF MU. Projekt vytvoří diskusní a publikační platformu pro sdílení metodologických i oborových zkušeností s realizací výzkumů stavějících na analýzách případů.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info