Project information

Project information
Aktuální výzvy v profesi učitele 21. století

Project Identification
MUNI/A/1481/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Předmětem specifického výzkumu je nahlížení na učitele z perspektivy různých výzev, kterým čelí v 21. století. Kromě specificky vybraných kompetencí se zabývá též problémy celospolečensky rezonujícími. Na kompetence komunikační nahlíží z hlediska kázně a řízení třídy, kompetence diagnostické sleduje z pohledu učitele novice a experta, schopnost autoregulace učení sleduje u budoucích učitelů. Soubor kompetencí, jejichž využití naplňuje cíle inkluzivního vzdělávání, sleduje v perspektivě Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování (FIE). Dotýká se také problematiky gamifikace v on-line výuce, zkoumá profesní identitu učitele alternativní školy a přibližuje téma nekvalifikovaných učitelů v českém školství.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info