Project information

Aktuální výzvy v profesi učitele 21. století

Project Identification
MUNI/A/1481/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Předmětem specifického výzkumu je nahlížení na učitele z perspektivy různých výzev, kterým čelí v 21. století. Kromě specificky vybraných kompetencí se zabývá též problémy celospolečensky rezonujícími. Na kompetence komunikační nahlíží z hlediska kázně a řízení třídy, kompetence diagnostické sleduje z pohledu učitele novice a experta, schopnost autoregulace učení sleduje u budoucích učitelů. Soubor kompetencí, jejichž využití naplňuje cíle inkluzivního vzdělávání, sleduje v perspektivě Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování (FIE). Dotýká se také problematiky gamifikace v on-line výuce, zkoumá profesní identitu učitele alternativní školy a přibližuje téma nekvalifikovaných učitelů v českém školství.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info