Informace o projektu

Aktuální výzvy v profesi učitele 21. století

Kód projektu
MUNI/A/1481/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Předmětem specifického výzkumu je nahlížení na učitele z perspektivy různých výzev, kterým čelí v 21. století. Kromě specificky vybraných kompetencí se zabývá též problémy celospolečensky rezonujícími. Na kompetence komunikační nahlíží z hlediska kázně a řízení třídy, kompetence diagnostické sleduje z pohledu učitele novice a experta, schopnost autoregulace učení sleduje u budoucích učitelů. Soubor kompetencí, jejichž využití naplňuje cíle inkluzivního vzdělávání, sleduje v perspektivě Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování (FIE). Dotýká se také problematiky gamifikace v on-line výuce, zkoumá profesní identitu učitele alternativní školy a přibližuje téma nekvalifikovaných učitelů v českém školství.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info