Project information

Rozvoj tvůrčího potenciálu začínajících výzkumnic a výzkumníků (RozTPV)

Projekt je zaměřený na podporu tvůrčí činnosti doktorandek a doktorandů a to zejména v oblasti výzkumu a publikování textů do odborných žurnálů. Texty a články se budou vztahovat k různým oblastem sociální pedagogiky. Projekt bude mít rovněž internacionální dimenzi a to v souvislosti s mezinárodní spolupráci mezi doktorandy z ČR a Ukrajiny, kdy budou pracovat na společných projektech, jejichž výsledkem bude tvorba odborných textů. Součástí projektu budou odborné workshopy doktorských studentek a studentů; součástí bude sdílení výsledků odborné činnosti.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info