Project information

Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2021

Project Identification
MSMT/SPORT_VS_015/2021
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností v roce 2021 umožní správné nastavení podpůrného systému a pomůže sportovcům zajistit účinnější integraci do běžného života po skončení profesionální sportovní kariéry, současně přispěje ke zvyšování podílu vrcholových sportovců s vysokoškolským vzděláním.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info