Project information
Synergy of lytic bacteriophages and antibiotics in the therapy of topical infections of Staphylococcus aureus (PAS-based therapy of S. aureus infections)

Project Identification
NU21J-05-00035
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine

V důsledku častého používání antibiotik vznikají bakteriální kmeny, u kterých se akumulují geny pro antibiotickou rezistenci. Tyto kmeny postupně nahrazují původní citlivé populace, a to zejména v nemocničním prostředí. Proto se zvyšuje poptávka farmaceutických společností a lékařů po nových a účinných léčivech. Konzervativní přístup vyžaduje kontinuální vývoj nových antibiotik, což je velmi nákladné a časově náročné. Alternativou je využití tzv. fágové terapie, tedy preparátů obsahujících lytické bakteriofágy, jejichž vývoj a příprava jsou časově i finančně mnohem méně náročné. Avšak fágová terapie stále zůstává experimentální léčbou v důsledku absence regulačních pravidel pro její registraci. Kromě použití samotných fágů anebo antibiotik existuje i možnost jejich kombinace pro účinnější eradikaci bakteriálních infekcí a zacílení na dosud rezistentní kmeny díky synergickému efektu. Současné podávání fágů a antibiotik navíc zvyšuje bezpečnost pacientů v klinických studiích, protože minimalizuje riziko rozvinutí sekundární infekce přerůstajícím rezistentním kmenem, která by mohla mít pro pacienta fatální následky. V rámci projektu budou identifikována antibiotika s pozitivním dopadem na růstové vlastnosti terapeutických stafylokokových fágů 812 z čeledi Myoviridae a P68 z čeledi Podoviridae. Koncentrace antimikrobiálních látek a bakteriofágů budou optimalizovány a testovány in vitro a in vivo, díky čemuž bude vyhodnocena jejich účinnost proti rezistentním kmenům Staphylococcus aureus a zároveň jejich bezpečnost. Posuzován bude také vliv kombinované terapie na produkci stafylokokových exotoxinů v porovnání se standardní léčbou. Na základě identifikované synergie a s ohledem na bezpečnost bude definován přípravek, kombinující fágy a antibiotika, se zvýšeným účinkem na stafylokokové lokální infekce, včetně chronických infekcí a biofilmu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  1 – No poverty Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  6 – Clean water and sanitation Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info