Informace o projektu

Informace o projektu
Synergy of lytic bacteriophages and antibiotics in the therapy of topical infections of Staphylococcus aureus (PAS-based therapy of S. aureus infections)

Kód projektu
NU21J-05-00035
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta

V důsledku častého používání antibiotik vznikají bakteriální kmeny, u kterých se akumulují geny pro antibiotickou rezistenci. Tyto kmeny postupně nahrazují původní citlivé populace, a to zejména v nemocničním prostředí. Proto se zvyšuje poptávka farmaceutických společností a lékařů po nových a účinných léčivech. Konzervativní přístup vyžaduje kontinuální vývoj nových antibiotik, což je velmi nákladné a časově náročné. Alternativou je využití tzv. fágové terapie, tedy preparátů obsahujících lytické bakteriofágy, jejichž vývoj a příprava jsou časově i finančně mnohem méně náročné. Avšak fágová terapie stále zůstává experimentální léčbou v důsledku absence regulačních pravidel pro její registraci. Kromě použití samotných fágů anebo antibiotik existuje i možnost jejich kombinace pro účinnější eradikaci bakteriálních infekcí a zacílení na dosud rezistentní kmeny díky synergickému efektu. Současné podávání fágů a antibiotik navíc zvyšuje bezpečnost pacientů v klinických studiích, protože minimalizuje riziko rozvinutí sekundární infekce přerůstajícím rezistentním kmenem, která by mohla mít pro pacienta fatální následky. V rámci projektu budou identifikována antibiotika s pozitivním dopadem na růstové vlastnosti terapeutických stafylokokových fágů 812 z čeledi Myoviridae a P68 z čeledi Podoviridae. Koncentrace antimikrobiálních látek a bakteriofágů budou optimalizovány a testovány in vitro a in vivo, díky čemuž bude vyhodnocena jejich účinnost proti rezistentním kmenům Staphylococcus aureus a zároveň jejich bezpečnost. Posuzován bude také vliv kombinované terapie na produkci stafylokokových exotoxinů v porovnání se standardní léčbou. Na základě identifikované synergie a s ohledem na bezpečnost bude definován přípravek, kombinující fágy a antibiotika, se zvýšeným účinkem na stafylokokové lokální infekce, včetně chronických infekcí a biofilmu.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  6 – Pitná voda, kanalizace Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info