Project information

Comparison of laboratory and field on-ice and off-ice tests of youth ice hockey players

Project Identification
MUNI/A/1653/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Tento projekt je 1. fází disertační práce, jehož součástí je pilotní výzkum s cílem nalezení vztahů mezi laboratorními a terénními on-ice a off-ice testy na hokejistech. Dílčím cílem projektu je ověření metodiky přístroje na měření explozivní síly TENDO Power analyzeru, jehož použití je plánované do dalších fází disertační práce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info