Project information

Standardization of tests for testing of selected cortical functions in adult population

Project Identification
MUNI/A/1081/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Úroveň korových funkcí tvoří podstatnou a velmi důležitou komponentu vědomého i účelového pohybu. Znalost úrovně korových funkcí nejen u sportovce, klienta nebo pacienta by tak byla jednou z důležitých informací v rámci edukačního nebo reedukačního procesu. Korové funkce patří mezi vyšší poznávací funkce, které jsou specifické právě pro člověka. Jedná se o praktické, gnostické a fatické funkce. Tyto funkce dozrávají jako jedny z posledních. Dozráváním těchto funkcí dochází k vědomé kontrole pohybu, schopnosti motorického učení, schopnosti vědomého vnímání vlastního těla a funkce somatosenzorické pozornosti. Možnost testovat tyto funkce u dospělé populace by přineslo možnosti jak v samotné diagnostice tak i v hodnocení úspěšnosti intervenčních programů. Tento specifický výzkum se tak zabývá výběrem a standardizací testů vybraných korových funkcí.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info