Project information
Standardization of tests for testing of selected cortical functions in adult population

Project Identification
MUNI/A/1081/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Úroveň korových funkcí tvoří podstatnou a velmi důležitou komponentu vědomého i účelového pohybu. Znalost úrovně korových funkcí nejen u sportovce, klienta nebo pacienta by tak byla jednou z důležitých informací v rámci edukačního nebo reedukačního procesu. Korové funkce patří mezi vyšší poznávací funkce, které jsou specifické právě pro člověka. Jedná se o praktické, gnostické a fatické funkce. Tyto funkce dozrávají jako jedny z posledních. Dozráváním těchto funkcí dochází k vědomé kontrole pohybu, schopnosti motorického učení, schopnosti vědomého vnímání vlastního těla a funkce somatosenzorické pozornosti. Možnost testovat tyto funkce u dospělé populace by přineslo možnosti jak v samotné diagnostice tak i v hodnocení úspěšnosti intervenčních programů. Tento specifický výzkum se tak zabývá výběrem a standardizací testů vybraných korových funkcí.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info