Informace o projektu
Standardizace testů pro testování vybraných korových funkcí u dospělé populace

Kód projektu
MUNI/A/1081/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Úroveň korových funkcí tvoří podstatnou a velmi důležitou komponentu vědomého i účelového pohybu. Znalost úrovně korových funkcí nejen u sportovce, klienta nebo pacienta by tak byla jednou z důležitých informací v rámci edukačního nebo reedukačního procesu. Korové funkce patří mezi vyšší poznávací funkce, které jsou specifické právě pro člověka. Jedná se o praktické, gnostické a fatické funkce. Tyto funkce dozrávají jako jedny z posledních. Dozráváním těchto funkcí dochází k vědomé kontrole pohybu, schopnosti motorického učení, schopnosti vědomého vnímání vlastního těla a funkce somatosenzorické pozornosti. Možnost testovat tyto funkce u dospělé populace by přineslo možnosti jak v samotné diagnostice tak i v hodnocení úspěšnosti intervenčních programů. Tento specifický výzkum se tak zabývá výběrem a standardizací testů vybraných korových funkcí.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info