Project information

Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe (EWP)

Project Identification
ROZV/C32/2021
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Centre for International Cooperation
Cooperating Organization
University of West Bohemia in Pilsen

Cílem projektu je koordinovaně a společným úsilím přispět k plné a úspěšné implementaci iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper, a to jak po technické stránce, tak v rovině organizační a komunikační. Podpořeni budou programátoři zapojených vysokých škol, kteří budou koordinováni ze strany hlavního partnera a budou pravidelně sdílet praktické zkušenosti v rámci komunikační platformy. Dále vznikne komunikační platforma na úrovni vedení univerzit a komunikační platforma zástupců oddělení Zahraničních vztahů (International Office), kteří společně doporučí manuál pro efektivní organizaci práce s Erasmus Without Paper v rámci univerzity. Nejprve bude provedena analýza současného stavu a dosavadní praxe implementace Erasmus Without Paper na všech partnerských školách a následně budou identifikovány problémy a příklady dobré praxe. V závěrečné fázi projektu bude uspořádán společný workshop pro všechny tři cílové skupiny za účelem předání informací o výsledcích. Zapojené univerzity přispějí svými dílčími částmi ke komplexní finalizované implementaci Erasmus Without Paper na českých vysokých školách. Výstupy projektu budou dostupné i do projektu nezapojeným univerzitám.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info