Project information

Project information
The effect of endoplasmic reticulum stress on the immune status of tumors and the efficiency of immunotherapy in the treatment of ovarian and renal cell carcinoma

Project Identification
NU21-03-00539
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Endoplazmatické retikulum (ER) je jednou z hlavních buněčných organel, která je zodpovědná za syntézu a správnou funkci proteinů. ER také hraje klíčovou roli při udržování homeostázy buněk a tkání a narušení jeho funkce způsobuje buněčný stav známý jako stres ER, který má za následek aktivaci signálních drah “unfolded protein
response” (UPR). Nejnovější data naznačují, že stres ER hraje zásadní roli také v lidském imunitním systému. Jeho aktivace je spojena s buněčnou senescencí a autoimunitními a zánětlivými onemocněními, jako je diabetes nebo nádorová transformace. V případě nádorů stimuluje chronický stres ER imunosupresivní a protumorigenní mikroprostředí, avšak podrobné molekulární mechanismy stále nejsou objasněny. V tomto projektu bychom chtěli ověřit roli stresu ER v imunitní odpovědi u ovariálního a renálního karcinomu a identifikovat klíčové zodpovědné molekuly související se stresem ER. Dále bychom chtěli zjistit, zda zmírnění nebo modulace stresu ER může zvýšit účinnost imunoterapií v preklinických modelech in vitro a in vivo.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info