Informace o projektu
Vliv stresu endoplazmatického retikula na imunitní stav nádorů a účinnost imunoterapie při léčbě ovariálního a renálního karcinomu

Kód projektu
NU21-03-00539
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav Brno

Endoplazmatické retikulum (ER) je jednou z hlavních buněčných organel, která je zodpovědná za syntézu a správnou funkci proteinů. ER také hraje klíčovou roli při udržování homeostázy buněk a tkání a narušení jeho funkce způsobuje buněčný stav známý jako stres ER, který má za následek aktivaci signálních drah “unfolded protein
response” (UPR). Nejnovější data naznačují, že stres ER hraje zásadní roli také v lidském imunitním systému. Jeho aktivace je spojena s buněčnou senescencí a autoimunitními a zánětlivými onemocněními, jako je diabetes nebo nádorová transformace. V případě nádorů stimuluje chronický stres ER imunosupresivní a protumorigenní mikroprostředí, avšak podrobné molekulární mechanismy stále nejsou objasněny. V tomto projektu bychom chtěli ověřit roli stresu ER v imunitní odpovědi u ovariálního a renálního karcinomu a identifikovat klíčové zodpovědné molekuly související se stresem ER. Dále bychom chtěli zjistit, zda zmírnění nebo modulace stresu ER může zvýšit účinnost imunoterapií v preklinických modelech in vitro a in vivo.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info