Project information
Muzejní prezentace I

Project Identification
MUNI/A/1123/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si dáva za cieľ realizovať dva výstavné projekty: 1. putovnú výstavu zameranú na aktuálnu problematiku dejín epidémií a pandémií so zreteľom na južnú Moravu a 2. prezentáciu 40. rokov úspešných archeologických terénnych výskumov lokality Rokštejn. Oba výstavné projekty sa realizujú predovšetkým na báze bádania študentov archeológie a muzeológie a priameho zapojenia v ich príprave a realizácii. Putovná výstava bude smerovať najmä do stredných a základných škôl južnej Moravy a je jedným zo zásadných prvkov magisterského štúdia muzeológie, smerujúceho k získaniu praktických zručností v odbore. Cieľovou skupinou archeologickej výstavy je široká verejnosť. Fyzická dostupnosť oboch výstav bude rozšírená alternatívnym virtuálnym spracovaním prezentovaných tém.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info