Project information
Praktické využití velkých dat pro inteligentní rozhodovací systém výrobního toku

Project Identification
FW03010296
Project Period
1/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
dataPartner s.r.o.
DTO CZ, s.r.o.

Aktivity týmu MU budou zaměřeny na výzkum a rešerše metod rozpoznávacích algoritmů a nástrojů matematické statistiky, vytvoření metodiky pro popis a implementaci hodnotového toku, výzkum a vývoj rozpoznávacích algoritmů pro potřeby zpracování velkých průmyslových dat a na rozvoj simulačních algoritmů využívajících výstupů analýzy velkých dat. Cílem je vyvinutí matematického modelu hodnotového toku a metod pro automatické rozpoznávání jeho pravidelností. Aplikace těchto metod přinese efektivní uspořádání dat a následné využití v přesnějším, rychlejším a přehlednějším plánování.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info