Project information

Project information
Role oxidativního stresu při hojení dekubitů u pacientů s míšní lézí

Project Identification
NU21-09-00541
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Dekubity, jako chronické rány výrazně snižují kvalitu života pacienta, ale představují také významné finanční zatížení zdravotního systému. Ve zvýšené míře vyskytují zejména u plegických pacientů. Chirurgická léčba dekubitů je sice zdlouhavá, ale ve vysokém procentu vede ke zhojení tohoto typu chronické rány. Operačnímu uzávěru dekubitu předchází pečlivá nekrektomie (kompletní odstranění všech avitálních tkání z rány) s exstirpací pseudocysty dekubitu, která je prováděna chirurgicky. Nové technologie jako např. Versajet (nekrektomie pomocí vodní trysky) otevírají nové možnosti chirurgické přípravy rány před jejím operačním uzávěrem. U chronických ran dochází v procesu hojení k prodloužení zánětlivé fáze a hojení proto nepostupuje do další fáze. Jedním z mnoha faktorů uplatňujících se ve fázi zánětu jsou parametry oxidativního stresu - reaktivní formy kyslíku a dusíku. Cílem projektu je posoudit přínosy méně invazivního přístupu při nekrektomii s využitím Versajet, než při klasické chirurgické nekrektomii ve vztahu k dynamice reaktivních forem kyslíku, dusíku a markerů zánětu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info