Project information
Funkční nanoroboti pro navigovanou kombinovanou nádorovou terapii

Project Identification
NU21-08-00407
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Charles University
Prague Institute of Chemical Technology
University Hospital Prague - Motol

Dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku (HNSCC) představuje závažný zdravotní problém. Pětiletá mortalita pacientů s HNSCC se z důvodu opětovného lokálního výskytu pohybuje okolo 60 %. Nepřítomnost lidského papilomaviru (HPV) je negativním prognostickým markerem a doposud nebyl u HPV(-) HNSCC zaveden žádný všeobecně úspěšný léčebný režim. Pro důkladné zhodnocení účinnosti nových terapeutických přístupů musí být zavedeny relevantní HNSCC modely. Za účelem testování nového terapeutického přístupu budou v předkládaném projektu zavedeny 3D primární kultury, tzv. sféroidy, odvozené z nádorové tkáně HPV(-) HNSCC pacientů. Léčebný přístup pak bude spočívat v kombinaci cytostatické, migrastatické a fotodynamické terapie založené na biomedicínské nanorobotice. HNSCC sféroidy budou imitovat nádorové prostředí in vivo, a to s ohledem na heterogenitu nádorových buněk a vliv nádorového mikroprostředí. Nanoroboti jsou autonomně se pohybující nanonosiče. Ty jsou v současné biomedicíně velmi populární pro jejich potenciál v léčbě malignit. V rámci projektu budou nanoroboti do nádorové tkáně cílit účinek nových konjugátů kurkuminu s komerčně dostupnými léčivy a fotosensitizery. Aktivní cílený pohyb nanorobotů a uvolňování terapeutik na povel pak bude řízeno působením externích stimulů. Projekt si klade za jeden z hlavních cílů biokompatibilitu celého systému a aplikovatelnost použitých přístupů na úrovni kliniky. Proto bude navigace nanorobotů realizována pomocí magnetického pole, ultrazvuku, nebo světla. Abychom věrně reprodukovali komplexitu HNSCC malignit, a přiblížili tak výsledky studie k lůžku pacienta, bude efektivita navrhované kombinované terapie ověřena také na zvířecích modelech s HNSCC xenografty odvozených od nádorové tkáně pacientů. Předkládaný projekt si klade za cíl nejen otvírat nové horizonty v terapii solidních nádorových onemocnění, ale má také ambice posunout inovativní koncept biomedicínské nanorobotiky tak, aby mohl přispívat ke zdraví onkologických pacientů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info