Informace o projektu

Funkční nanoroboti pro navigovanou kombinovanou nádorovou terapii

Kód projektu
NU21-08-00407
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Fakultní nemocnice v Motole

Dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku (HNSCC) představuje závažný zdravotní problém. Pětiletá mortalita pacientů s HNSCC se z důvodu opětovného lokálního výskytu pohybuje okolo 60 %. Nepřítomnost lidského papilomaviru (HPV) je negativním prognostickým markerem a doposud nebyl u HPV(-) HNSCC zaveden žádný všeobecně úspěšný léčebný režim. Pro důkladné zhodnocení účinnosti nových terapeutických přístupů musí být zavedeny relevantní HNSCC modely. Za účelem testování nového terapeutického přístupu budou v předkládaném projektu zavedeny 3D primární kultury, tzv. sféroidy, odvozené z nádorové tkáně HPV(-) HNSCC pacientů. Léčebný přístup pak bude spočívat v kombinaci cytostatické, migrastatické a fotodynamické terapie založené na biomedicínské nanorobotice. HNSCC sféroidy budou imitovat nádorové prostředí in vivo, a to s ohledem na heterogenitu nádorových buněk a vliv nádorového mikroprostředí. Nanoroboti jsou autonomně se pohybující nanonosiče. Ty jsou v současné biomedicíně velmi populární pro jejich potenciál v léčbě malignit. V rámci projektu budou nanoroboti do nádorové tkáně cílit účinek nových konjugátů kurkuminu s komerčně dostupnými léčivy a fotosensitizery. Aktivní cílený pohyb nanorobotů a uvolňování terapeutik na povel pak bude řízeno působením externích stimulů. Projekt si klade za jeden z hlavních cílů biokompatibilitu celého systému a aplikovatelnost použitých přístupů na úrovni kliniky. Proto bude navigace nanorobotů realizována pomocí magnetického pole, ultrazvuku, nebo světla. Abychom věrně reprodukovali komplexitu HNSCC malignit, a přiblížili tak výsledky studie k lůžku pacienta, bude efektivita navrhované kombinované terapie ověřena také na zvířecích modelech s HNSCC xenografty odvozených od nádorové tkáně pacientů. Předkládaný projekt si klade za cíl nejen otvírat nové horizonty v terapii solidních nádorových onemocnění, ale má také ambice posunout inovativní koncept biomedicínské nanorobotiky tak, aby mohl přispívat ke zdraví onkologických pacientů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info