Project information
Výpočtové modelování pulzačního proudění v poddajných trubicích s aplikací na tandemovou stenózu karotidy

Investor logo
Project Identification
GA21-21935S
Project Period
4/2021 - 3/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Brno University of Technology
St. Anne's University Hospital Brno

Projekt se zabývá vývojem pokročilé metodiky pro výpočtové modelování pulzačního proudění kapaliny vysoce poddajnými trubicemi složitého tvaru, vyrobenými z hyperelastických izotropních nebo anizotropních materiálů. Odpovídající počítačové simulace byly dosud prováděny většinou za předpokladu tuhé stěny a ty, které respektovaly poddajnost stěny, byly silně zjednodušovány pro přílišnou výpočtovou náročnost modelu a trpěly numerickými artefakty (pulzacemi), vyvolanými nepřesností vstupních údajů a nedostatkem experimentálních dat pro validaci. Metodologie bude použita pro predikci proudění v peristaltických čerpadlech a tepnách; za tímto účelem budou detailně zkoumány mechanické vlastnosti krční tepny s ateromem a budou identifikovány anizotropní konstitutivní modely příslušných tkání, vycházející ze struktury kolagenních vláken. Analýzy budou využity pro hodnocení rizika ruptury ateromu, vlivu odstranění jedné z tandemových stenóz v krční tepně na zásobování mozku krví a vlivu smykových napětí působících na cévní stěnu na buňky jejího endotelu.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info