Project information
Nanokompozitní povrchové modifikace ZnO elektrod (Nanokompozity ZnO)

Project Identification
8J21FR023
Project Period
1/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt „Nanokompozitní povrchové modifikace ZnO elektrod“ navrhuje společný výzkum dvou univerzitních pracovišť (Masarykovy univerzity - MUNI a Univerzity v Rennes - UR), který se bude zabývat vývojem pokročilých modifikovaných nanomateriálů na bázi koloidů ZnO. Cílem projektu je připravit zcela nový typ nanokompozitu (grafen-ZnO-fosfonát/resp.fosfinát), provést jeho charakterizaci a navrhnout možnost jeho uplatnění např. v oblasti fotoaktivních povlaků a prášků (Rennes) a ve spektrální elektroanalýze (Brno). Realizace nanokompozitu bude vyžadovat nitridaci grafenu a přípravu nejen koncentrovaného nanokoloidu oxidu zinku, ale i různě dekorovaných fosfonátů (resp. fosfinátů). Jejich chemické reakce a jejich zastoupení v nanokompozitu bude sledováno s ohledem na spektrální profil optické absorpce, na kinetiku separace nábojů a na termodynamickou hnací sílu interfaciálních elektronových přechodů (fotoredoxní potenciály). Předpokládáme, že vypracovaná pokročilá syntetická a modifikační nanokompozitní platforma bude užitečná pro: (a) další vývoj rychlé syntézy nanokoloidů a metal-fosfonátů, resp. fosfinátů, (b) pro přípravu jejich nanokompozitních povlaků a (c) pro vývoj nových elektrochemických senzorů v podobě mezoporézních ZnO-grafenových elektrod dekorovaných deriváty kyseliny fosfonové nebo fosfinové. Očekávané výsledky nám umožní vytvořit společné publikace a společné diskusní fórum s participací velkého počtu studentů a s výhledem zúčastnit se dalších mezinárodních, zejména evropských, projektových programů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info