Project information

Pedagogika rodiny a předškolní pedagogika v novém

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0131/2021
Project Period
4/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je zaměřen tvorbu interaktivní e-learningové podpory pro studenty kurzů Pedagogika rodiny a Předškolní pedagogika. Hlavním cílem projektu je vytvoření nové podpory obou kurzů v ELFu a to na základě nově aktualizovaných sylabů. Konkrétně se jedná o vytvoření interaktivního prostředí pro studenty, které bude doplňovat jejich synchronní online výuku. Studenti budou moci v ELFových kurzech např. najít potřebné zdroje a aktivně diskutovat nad tématy. Sami studenti tak budou moci do ELFového kurzu přispívat a nikoliv zde pouze odevzdávat seminární úkoly.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info