Project information

Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace

Investor logo
Project Identification
TL05000484
Project Period
5/2021 - 10/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Czech Technical University Prague
prg.ai, z. s.
Vysoká škola regionálního rozvoje/a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Cílem projektu je identifikovat a zhodnotit rizika a příležitosti v oblasti vztahu umělé inteligence (AI) a lidských práv a navrhnout řešení, jak by AI technologie měly být vyvíjené, používané a regulované, aby neohrožovaly lidská práva a naopak pomohly jejich rozvoji a ochraně. Projekt je založen na interdisciplinární analýze AI technologií s cílem identifikovat zdroj porušení lidských práv v rámci všech fází „životního cyklu AI“ a následné formulaci souboru doporučení k nápravě v oblasti technologické a regulační. Projekt následně vymezí institucionální a kompetenční rámec v ČR, vč. mapy přístupu k nápravným prostředkům. Propojení expertízy právních a technických věd je reflektováno v řešitelském týmu, kde SHUV jsou zastoupeny odborníky přes mezinárodní právo, lidská práva a právo ČR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info