Project information

Project information
Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace

Investor logo
Project Identification
TL05000484
Project Period
5/2021 - 10/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Czech Technical University Prague
prg.ai, z. s.
AMBIS vysoká škola, a.s.

Cílem projektu je identifikovat a zhodnotit rizika a příležitosti v oblasti vztahu umělé inteligence (AI) a lidských práv a navrhnout řešení, jak by AI technologie měly být vyvíjené, používané a regulované, aby neohrožovaly lidská práva a naopak pomohly jejich rozvoji a ochraně. Projekt je založen na interdisciplinární analýze AI technologií s cílem identifikovat zdroj porušení lidských práv v rámci všech fází „životního cyklu AI“ a následné formulaci souboru doporučení k nápravě v oblasti technologické a regulační. Projekt následně vymezí institucionální a kompetenční rámec v ČR, vč. mapy přístupu k nápravným prostředkům. Propojení expertízy právních a technických věd je reflektováno v řešitelském týmu, kde SHUV jsou zastoupeny odborníky přes mezinárodní právo, lidská práva a právo ČR.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info