Informace o projektu

Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL05000484
Období řešení
5/2021 - 10/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Spolupracující organizace
České vysoké učení technické v Praze
prg.ai, z. s.
AMBIS vysoká škola, a.s.

Cílem projektu je identifikovat a zhodnotit rizika a příležitosti v oblasti vztahu umělé inteligence (AI) a lidských práv a navrhnout řešení, jak by AI technologie měly být vyvíjené, používané a regulované, aby neohrožovaly lidská práva a naopak pomohly jejich rozvoji a ochraně. Projekt je založen na interdisciplinární analýze AI technologií s cílem identifikovat zdroj porušení lidských práv v rámci všech fází „životního cyklu AI“ a následné formulaci souboru doporučení k nápravě v oblasti technologické a regulační. Projekt následně vymezí institucionální a kompetenční rámec v ČR, vč. mapy přístupu k nápravným prostředkům. Propojení expertízy právních a technických věd je reflektováno v řešitelském týmu, kde SHUV jsou zastoupeny odborníky přes mezinárodní právo, lidská práva a právo ČR.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info