Project information

Komplexy vybraných přechodných kovů s rostlinnými látkami s anti-NF-kappa B a pro-PPAR duální aktivitou

Project Identification
GF21-38204L
Project Period
1/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
Medizinische Universitaet Wien

Zánětlivé nemoci představují významný zdravotní problém. Slibným terapeutickým přístupem je modulace genové exprese prostřednictvím modulace aktivity prozánětlivého transkripčního faktoru NF-κB a protizánětlivých jaderných receptorů PPAR. Cílem tohoto projektu je identifikovat látky s duální aktivitou proti NF-κB a pro PPAR. Syntéza nových sloučenin bude založena na vybraných prenylovaných fenolech z léčivých rostlin. Tyto látky budou sloužit jako ligandy pro koordinaci s přechodnými kovy (např. Zn, Cu, Fe, Au). Komplexní sloučeniny budou hodnoceny na základě jejich schopnosti inhibovat NF-κB a stimulovat PPAR a tím modulovat genovou expresi in vitro. Slibné sloučeniny budou testovány na účinek proti buněčnému stárnutí na buňkách HUVEC vystavených TNFα. In vivo protizánětlivé účinky vybraných látek budou studovány na předklinických modelech. Originalita projektu spočívá v identifikaci látek se silným protizánětlivým účinkem, které by mohly být využity při léčbě zánětlivých onemocnění.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info