Project information

Vývoj on-line platformy pro podporu profesního růstu studentů učitelství a učitelů geografie: diagnostický nástroj pro identifikaci pojetí výuky (DiGePo)

Investor logo
Project Identification
TL05000033
Project Period
5/2021 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je vyvinout diagnostický nástroj na bázi responzivní webové platformy, jenž umožní studentům učitelství a učitelům geografie svépomocí identifikovat vlastní pojetí výuky geografie a následně jim nabídne zpětnou vazbu a oborovědidaktická doporučení pro zkvalitnění výuky. Diagnostický nástroj využívá typologii validovanou na souboru českých učitelů. Diagnostický nástroj reaguje na neuspokojivou kvalitu geografického vzdělávání v Česku a nízkou image geografie u žáků ZŠ a SŠ (ČŠI, 2019). Výstupy projektu budou (a) responzivní webová platforma obsahující diagnostický nástroj a související oborovědidaktická doporučení; (b) souhrnná výzkumná zpráva popisující proces vývoje nástroje (c) série workshopů pro studenty učitelství a učitele geografie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info