Project information

Visual Analytics in Biomedical Visualization

Project Identification
8J21AT019
Project Period
1/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Technische Universität Wien

Cílem projektu je opětovné navázání intenzivní spolupráce mezi vizualizačními skupinami na Vistilab Fakultě informatiky MU a Institute of Visual Computing & Human-Centered Technology na TU Wien. V rámci projektu budeme společně realizovat výzkumné projekty na téma biomedicínské vizualizace a posílíme kompetence našich studentů v této oblasti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info