Project information

Visual Analytics in Biomedical Visualization

Project Identification
8J21AT019
Project Period
1/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
Technische Universität Wien

Cílem projektu je opětovné navázání intenzivní spolupráce mezi vizualizačními skupinami na Vistilab Fakultě informatiky MU a Institute of Visual Computing & Human-Centered Technology na TU Wien. V rámci projektu budeme společně realizovat výzkumné projekty na téma biomedicínské vizualizace a posílíme kompetence našich studentů v této oblasti.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info