Project information
Vliv řízené pohybové aktivity na dysbalanci autonomního nervového systému, imunitního systému a sníženou zdravotní zdatnost u onkologických pacientů po adjuvantní chemoterapii Vliv řízené pohybové aktivi

Project Identification
NU21-09-00558
Project Period
5/2021 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Podání adjuvantní chemoterapie s sebou nese dlouhodobé nežádoucí účinky, jedním z nich je i vliv na autonomní nervový systém, jehož možnými projevy jsou snížení kvality spánku, pocit únavy, deprese, úzkosti, snížení kardiorespirační zdatnosti a tím i kvality života pacienta. Cílem projektu je sledovat vliv chemoterapie na autonomní nervový systém, imunitní systém a zdravotní zdatnost a dopad supervizované pravidelné pohybové aktivity na dysbalanci autonomního nervového a imunitního systému a kardiorespirační zdatnost po adjuvantní chemoterapii. Výstupem projektu bude vytvoření standardů pro následnou péči o pacienty v oblasti zvyšování zdravotní zdatnosti a vytvoření biometrického sw pro sledování míry únavy u pacientů po adjuvantní chemoterapii a možnosti jejich zapojení do pohybových aktivit. Unikátnost spočívá v kontinuálním sledování pohybové aktivity pomocí akcelerometru u pacientů při chemoterapii i při pohybové terapii, a také kontinuální sledování variability srdeční frekvence a aktivity autonomního nervového systému jako jednoho z biologických ukazatelů únavy.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info