Informace o projektu
Vliv řízené pohybové aktivity na dysbalanci autonomního nervového systému, imunitního systému a sníženou zdravotní zdatnost u onkologických pacientů po adjuvantní chemoterapii Vliv řízené pohybové aktivi

Kód projektu
NU21-09-00558
Období řešení
5/2021 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Spolupracující organizace
Masarykův onkologický ústav Brno

Podání adjuvantní chemoterapie s sebou nese dlouhodobé nežádoucí účinky, jedním z nich je i vliv na autonomní nervový systém, jehož možnými projevy jsou snížení kvality spánku, pocit únavy, deprese, úzkosti, snížení kardiorespirační zdatnosti a tím i kvality života pacienta. Cílem projektu je sledovat vliv chemoterapie na autonomní nervový systém, imunitní systém a zdravotní zdatnost a dopad supervizované pravidelné pohybové aktivity na dysbalanci autonomního nervového a imunitního systému a kardiorespirační zdatnost po adjuvantní chemoterapii. Výstupem projektu bude vytvoření standardů pro následnou péči o pacienty v oblasti zvyšování zdravotní zdatnosti a vytvoření biometrického sw pro sledování míry únavy u pacientů po adjuvantní chemoterapii a možnosti jejich zapojení do pohybových aktivit. Unikátnost spočívá v kontinuálním sledování pohybové aktivity pomocí akcelerometru u pacientů při chemoterapii i při pohybové terapii, a také kontinuální sledování variability srdeční frekvence a aktivity autonomního nervového systému jako jednoho z biologických ukazatelů únavy.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 14


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info