Project information

Standardy výkonu znalecké činnosti při posuzování průběhů a příčin dopravních nehod (HASTA)

Investor logo
Project Identification
TL05000028
Project Period
6/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University of Pardubice
Brno University of Technology
Czech Technical University Prague

Cílem projektu je harmonizovat a inovovat stávající postupy při analýze dopravních nehod prostřednictvím návrhu standardu, který by napomáhal práci znalců tak, aby jejich přístupy k řešení odpovídaly standardům daného oboru v souladu s ust. § 25 nového zákona pro znaleckou činnost č. 254/2019 (dále jen zák. o ZKÚ) a posudky v dané oblasti znalectví odpovídaly úrovni poznání a poskytly věrohodné výsledky řešení pro spravedlivé rozhodování orgánů veřejné moci (dále jen OVM). Dalším cílem je umožnit, aby tento standard, v souladu s ust. § 10 zák. o ZKÚ, vytvořil i základ pro zvláštní část vstupní zkoušky znalce, kterou bude zajišťovat Ministerstvo spravedlnosti ČR a rovněž, aby umožnil v souvislosti s ust. § 35 zák. o ZKÚ i výkon dohledu v daném znalecké oblasti.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info