Project information

Project information
Standardy výkonu znalecké činnosti při posuzování průběhů a příčin dopravních nehod (HASTA)

Investor logo
Project Identification
TL05000028
Project Period
6/2021 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University of Pardubice
Brno University of Technology
Czech Technical University Prague

Cílem projektu je harmonizovat a inovovat stávající postupy při analýze dopravních nehod prostřednictvím návrhu standardu, který by napomáhal práci znalců tak, aby jejich přístupy k řešení odpovídaly standardům daného oboru v souladu s ust. § 25 nového zákona pro znaleckou činnost č. 254/2019 (dále jen zák. o ZKÚ) a posudky v dané oblasti znalectví odpovídaly úrovni poznání a poskytly věrohodné výsledky řešení pro spravedlivé rozhodování orgánů veřejné moci (dále jen OVM). Dalším cílem je umožnit, aby tento standard, v souladu s ust. § 10 zák. o ZKÚ, vytvořil i základ pro zvláštní část vstupní zkoušky znalce, kterou bude zajišťovat Ministerstvo spravedlnosti ČR a rovněž, aby umožnil v souvislosti s ust. § 35 zák. o ZKÚ i výkon dohledu v daném znalecké oblasti.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info