Informace o projektu

Informace o projektu
Standardy výkonu znalecké činnosti při posuzování průběhů a příčin dopravních nehod (HASTA)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL05000028
Období řešení
6/2021 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Pardubice
Vysoké učení technické v Brně
České vysoké učení technické v Praze

Cílem projektu je harmonizovat a inovovat stávající postupy při analýze dopravních nehod prostřednictvím návrhu standardu, který by napomáhal práci znalců tak, aby jejich přístupy k řešení odpovídaly standardům daného oboru v souladu s ust. § 25 nového zákona pro znaleckou činnost č. 254/2019 (dále jen zák. o ZKÚ) a posudky v dané oblasti znalectví odpovídaly úrovni poznání a poskytly věrohodné výsledky řešení pro spravedlivé rozhodování orgánů veřejné moci (dále jen OVM). Dalším cílem je umožnit, aby tento standard, v souladu s ust. § 10 zák. o ZKÚ, vytvořil i základ pro zvláštní část vstupní zkoušky znalce, kterou bude zajišťovat Ministerstvo spravedlnosti ČR a rovněž, aby umožnil v souvislosti s ust. § 35 zák. o ZKÚ i výkon dohledu v daném znalecké oblasti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info