Project information

Proměny pedagogických fakult a univerzit pro XXI. století (2021)

Project Identification
25-ČRA_21_06_01
Project Period
4/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Development Agency
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů a řízení na vybraných ukrajinských univerzitách prostřednictvím sdílení českých zkušeností. Projektu se účastní představitelé 20 ukrajinských univerzit, které hrají důležitou roli v rozvoji ukrajinského školství na regionální i celostátní úrovni. V tomto roce se projekt zaměřuje na významnou oblasti mezinárodní spolupráce, tedy na internacionalizaci, dále pak na inkluzivní procesy ve školství a pokračovat v podpoře zvyšování kvality ve vzdělávání. Účastníci projektu absolvují v roce 2021 jedno online a jedno intenzivních školení na Masarykově univerzitě. Na základě těchto školení budou účastníky projektu realizovány workshopy pro jejich kolegy z univerzit, aby došlo k dalšímu šíření získaných poznatků a jejich implementace do praxe. V průběhu roku bude na Ukrajině realizováno diskusní fórum shrnující výstupy projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info