Project information
TIRDMSMT015: Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky

Project Identification
TIRDMSMT015
Project Period
3/2021 - 3/2025
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem je získat řešení a doporučení pro implementaci Strategie vzdělávací politiky 2030+ a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky pro roky 2019-2023, jakožto dvou hlavních strategických dokumentů ovlivňujících vzdělávání v České republice. Rámcová dohoda bude hledat aplikovaná výzkumná řešení a doporučení k hlavním prioritám, kterými jsou například rovné příležitost ve vzdělávání, zvyšování kvality obsahu vzdělávání nebo podpora škol, učitelů a ředitelů. Strategie definují hlavní cíle, kterých má být dosaženo. Konkrétní opatření, jejich nastavení a implementace vyžaduje další úkony, kde aplikovaný výzkum hraje důležitou roli (otázky, které mohou být zkoumány jsou např.: Jakým způsobem implementovat revidované rámcové vzdělávací programy do škol? Jakým způsobem začlenit moderní technologie do výuky? Jak má být nastavena podpora ve středním článku podpory?). Doba řešení rámcové dohody by měla odpovídat první fázi implementace Strategie vzdělávací politiky 2030+ a době trvání Dlouhodobého záměru ČR 2019-23.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info