Informace o projektu
TIRDMSMT015: Rámcová dohoda pro výzkum implementace strategických dokumentů vzdělávací politiky

Kód projektu
TIRDMSMT015
Období řešení
3/2021 - 3/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Cílem je získat řešení a doporučení pro implementaci Strategie vzdělávací politiky 2030+ a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy české republiky pro roky 2019-2023, jakožto dvou hlavních strategických dokumentů ovlivňujících vzdělávání v České republice. Rámcová dohoda bude hledat aplikovaná výzkumná řešení a doporučení k hlavním prioritám, kterými jsou například rovné příležitost ve vzdělávání, zvyšování kvality obsahu vzdělávání nebo podpora škol, učitelů a ředitelů. Strategie definují hlavní cíle, kterých má být dosaženo. Konkrétní opatření, jejich nastavení a implementace vyžaduje další úkony, kde aplikovaný výzkum hraje důležitou roli (otázky, které mohou být zkoumány jsou např.: Jakým způsobem implementovat revidované rámcové vzdělávací programy do škol? Jakým způsobem začlenit moderní technologie do výuky? Jak má být nastavena podpora ve středním článku podpory?). Doba řešení rámcové dohody by měla odpovídat první fázi implementace Strategie vzdělávací politiky 2030+ a době trvání Dlouhodobého záměru ČR 2019-23.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info