Project information

Project information
Improving environmental education through a synergy of knowledge, experience and critical reflection inspired by Scandinavin and Czech ecophilosophy (DeepEn)

Project Identification
EHP-CZ-ICP-3-013
Project Period
8/2021 - 10/2023
Investor / Pogramme / Project type
The Centre for International Cooperation in Education
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
University of Oslo
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Ol/omouce, o.p.s.

Občanská angažovanost v otázkách udržitelnosti často vychází spíš z prožitku osobního dotčení důsledky ekologické krize, případně empatie s jinými, než ze samotných vědomostí. Současné vzdělávání, obzvlášť na univerzitách, je však ve značné míře jednostranně zaměřeno právě na stranu teoretických znalostí, případně praktických dovedností, než na vědění a zkušenosti, které mohou vychovávat ekologické občany.

Projekt proto vychází z hluboké ekologie Arne Næsse, ve které je občanská angažovanost úzce propletena s filosofickou reflexí a vědění se zkušeností, a má za cíl rozvinout vzdělávání na zapojených institucích směrem k synergii těchto dimenzí a posílení těch opomíjených. Katedra environmentálních studii FSS MU a katedra rozvojových a environmentálních studií PřF UP, ve spolupráci s Centrem ekologických aktivit Sluňákov, navážou partnerství s Centre for Development and the Environment na University of Oslo, a jeho prestižním Arne Næss Programme, aby propojili přístupy etablované v jejich zemích a institucionalizovali plodný dialog. Vedle hluboké ekologie bude proto projekt čerpat také z norské filosofie friluftsliv, české tradice zážitkových přístupů a specifické filosofie přírody a tělesnosti, a také z umění a environmentální estetiky.

Zapojení lektoři budou sdílet své zkušenosti a poznatky na společných workshopech a zkoumat a trénovat inovativní přístupy, se zaměřením na metody poznání přírody založené na přímé tělesné zkušenosti, a budou spolupracovat na jejich přenesení do univerzitního prostředí. Výstupem bude inovativní vzdělávací program, složený z relativně nezávislých modulů, jež každý z partnerů nakombinuje podle svých potřeb do dílčích výstupů: nového kurzu na českých univerzitách, inovovaného kurzu na norské univerzitě a nové zážitkové exkurze ve Sluňákově. Program bude kultivovat u studentů/ek a účastnic/ků vnímavost k jejich mimolidskému okolí, přímou znalost přírody, osobní vztah k ní a schopnost hluboké reflexe. Prohloubí tak jejich teoretické znalosti a zapustí je v osobní zkušenosti. V dlouhodobém horizontu tak může významně přispět k rozvoji jejich osobní zainteresovanosti v lokálních, potažmo globálních environmentálních problémech. Kromě toho bude také vytvořena jedna sezóna podcastu, jenž se bude zabývat tématy spojenými s projektem. Projekt také položí základy pro dlouhodobou spolupráci a další šíření rozvíjených přístupů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  6 – Clean water and sanitation Sustainable Development Goal No.  7 – Affordable and clean energy Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  12 – Responsible consumption and production Sustainable Development Goal No.  13 – Climate action Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info