Informace o projektu

Zkvalitňování environmentálního vzdělávání synergií vědění, zkušeností a kritické reflexe, inspirované skandinávskou a českou ekofilosofii (DeepEn)

Kód projektu
EHP-CZ-ICP-3-013
Období řešení
8/2021 - 10/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Dům zahraniční spolupráce
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Spolupracující organizace
Univerzita Palackého v Olomouci
University of Oslo
Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Ol/omouce, o.p.s.

Občanská angažovanost v otázkách udržitelnosti často vychází spíš z prožitku osobního dotčení důsledky ekologické krize, případně empatie s jinými, než ze samotných vědomostí. Současné vzdělávání, obzvlášť na univerzitách, je však ve značné míře jednostranně zaměřeno právě na stranu teoretických znalostí, případně praktických dovedností, než na vědění a zkušenosti, které mohou vychovávat ekologické občany.

Projekt proto vychází z hluboké ekologie Arne Næsse, ve které je občanská angažovanost úzce propletena s filosofickou reflexí a vědění se zkušeností, a má za cíl rozvinout vzdělávání na zapojených institucích směrem k synergii těchto dimenzí a posílení těch opomíjených. Katedra environmentálních studii FSS MU a katedra rozvojových a environmentálních studií PřF UP, ve spolupráci s Centrem ekologických aktivit Sluňákov, navážou partnerství s Centre for Development and the Environment na University of Oslo, a jeho prestižním Arne Næss Programme, aby propojili přístupy etablované v jejich zemích a institucionalizovali plodný dialog. Vedle hluboké ekologie bude proto projekt čerpat také z norské filosofie friluftsliv, české tradice zážitkových přístupů a specifické filosofie přírody a tělesnosti, a také z umění a environmentální estetiky.

Zapojení lektoři budou sdílet své zkušenosti a poznatky na společných workshopech a zkoumat a trénovat inovativní přístupy, se zaměřením na metody poznání přírody založené na přímé tělesné zkušenosti, a budou spolupracovat na jejich přenesení do univerzitního prostředí. Výstupem bude inovativní vzdělávací program, složený z relativně nezávislých modulů, jež každý z partnerů nakombinuje podle svých potřeb do dílčích výstupů: nového kurzu na českých univerzitách, inovovaného kurzu na norské univerzitě a nové zážitkové exkurze ve Sluňákově. Program bude kultivovat u studentů/ek a účastnic/ků vnímavost k jejich mimolidskému okolí, přímou znalost přírody, osobní vztah k ní a schopnost hluboké reflexe. Prohloubí tak jejich teoretické znalosti a zapustí je v osobní zkušenosti. V dlouhodobém horizontu tak může významně přispět k rozvoji jejich osobní zainteresovanosti v lokálních, potažmo globálních environmentálních problémech. Kromě toho bude také vytvořena jedna sezóna podcastu, jenž se bude zabývat tématy spojenými s projektem. Projekt také položí základy pro dlouhodobou spolupráci a další šíření rozvíjených přístupů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  6 – Pitná voda, kanalizace Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  12 – Odpovědná spotřeba a výroba Cíl udržitelného rozvoje č.  13 – Klimatická opatření Cíl udržitelného rozvoje č.  14 – Život ve vodě Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info