Project information

Analýza typu buněčné smrti kvantitativně-fázovým zobrazováním pro vývoj experimentálních léčiv.

Project Identification
MUNI/11/05202109/2021
Project Period
7/2021 - 11/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je vývoj robustní metody umožňující automatickou detekci a rozlišení podtypů buněčné smrti na základě jejich fázové dynamiky zachycené pomocí holografické mikroskopie bez použití fluorescenčních barviv, s vysokým potenciálem pro implementaci do automatického softwaru různých holografických mikroskopů a cytometrů používaných v testování cytotoxicity a biokompatibility při vývoji nových léčiv a materiálů.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info