Project information
Program rozvoje postgraduálního medicínského vzdělávání (PREPMED)

Investor logo

Projekt rozvíjí spolupráci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (LF MU) a Jesseniovy lékařské fakulty UK v Martine (JLF UK) na příkladu inovace výuky zohledňující nejaktuálnější technologické možnosti a metodické postupy v oblasti lékařského a zdravotnického vzdělávání. Projekt řeší společný přeshraniční problém, nedostatek pedagogicky kvalifikovaných lékařských a zdravotnických pracovníků, kteří jsou schopní působit ve své lektorské či mentorské praxi v souladu s nejmodernějšími trendy a metodami lékařského a zdravotnického vzdělávání. Cílem projektu je zvýšení relevance obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce a zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce prostřednictvím zkvalitnění pedagogických kompetencí absolventů postgraduálního studia na lékařských fakultách v přeshraničním regionu SR a ČR.
Projekt v přeshraničním rozměru využívá k řešení problému jedinečný potenciál pracovišť, který spojuje unikátní technologické a prostorové zázemí LF MU a více než desetileté zkušenosti v oblasti simulační výuky JLF UK. Realizací projektu dojde k vytvoření a zavedení společného mezinárodního vzdělávacího programu (SVP) – semestrálního kurzu postgraduálního studia, který v obsahu, výukových metodách a s využitím moderních nástrojů studia (e-learning) rozvíjí pedagogické a tzv. měkké kompetence studentů, budoucích lektorů či lékařských a zdravotnických pracovníků předávajících své znalosti a dovednosti kolegům na pracovištích. SVP bude zaveden do studijní nabídky obou partnerů a dojde k realizaci jednoho běhu studia, který podpoří cílovou skupinu, postgraduální studenty, na obou stranách hranice. Závěrem projektu dojde k vyhodnocení efektivity kurzu a dílčím úpravám v souvislosti se zkušenostmi pilotního běhu.

Tento projekt je podpořen z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (https://www.sk-cz.eu/).

Výše podpory projektu z EU - finanční příspěvek z EFRR = max. 252 080,27 EUR

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info