Informace o projektu
Program rozvoje postgraduálního medicínského vzdělávání (PREPMED)

Logo poskytovatele

Projekt rozvíjí spolupráci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (LF MU) a Jesseniovy lékařské fakulty UK v Martine (JLF UK) na příkladu inovace výuky zohledňující nejaktuálnější technologické možnosti a metodické postupy v oblasti lékařského a zdravotnického vzdělávání. Projekt řeší společný přeshraniční problém, nedostatek pedagogicky kvalifikovaných lékařských a zdravotnických pracovníků, kteří jsou schopní působit ve své lektorské či mentorské praxi v souladu s nejmodernějšími trendy a metodami lékařského a zdravotnického vzdělávání. Cílem projektu je zvýšení relevance obsahu vzdělávání pro potřeby trhu práce a zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce prostřednictvím zkvalitnění pedagogických kompetencí absolventů postgraduálního studia na lékařských fakultách v přeshraničním regionu SR a ČR.
Projekt v přeshraničním rozměru využívá k řešení problému jedinečný potenciál pracovišť, který spojuje unikátní technologické a prostorové zázemí LF MU a více než desetileté zkušenosti v oblasti simulační výuky JLF UK. Realizací projektu dojde k vytvoření a zavedení společného mezinárodního vzdělávacího programu (SVP) – semestrálního kurzu postgraduálního studia, který v obsahu, výukových metodách a s využitím moderních nástrojů studia (e-learning) rozvíjí pedagogické a tzv. měkké kompetence studentů, budoucích lektorů či lékařských a zdravotnických pracovníků předávajících své znalosti a dovednosti kolegům na pracovištích. SVP bude zaveden do studijní nabídky obou partnerů a dojde k realizaci jednoho běhu studia, který podpoří cílovou skupinu, postgraduální studenty, na obou stranách hranice. Závěrem projektu dojde k vyhodnocení efektivity kurzu a dílčím úpravám v souvislosti se zkušenostmi pilotního běhu.

Tento projekt je podpořen z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (https://www.sk-cz.eu/).

Výše podpory projektu z EU - finanční příspěvek z EFRR = max. 252 080,27 EUR

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info