Project information

Aktualizace poslechových seminářů a jejich kontextualizace prostřednictvím multimédií (Aktualizace poslechových seminářů)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0802/2021
Project Period
6/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem je rozšířit a zdokonalit e-learningovou podporu v ELFu pro kurzy ASH13: Poslechový seminář III. a ASH15: Poslechový seminář IV., která bude odpovídat novým sylabům kurzů, jež vycházejí ze zkušeností nabraných během posledních dvou běhů kurzů a zároveň z moderních výzkumů v dané oblasti. E-learningové kurzy budou obsahovat nejenom poslechové materiály, ale i statické studijní materiály (ve formě PDF souborů) a odkazy na krátká výuková videa, která budou studenty uvádět do širšího historického kontextu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info