Project information

Vybudování online kurzu: JPNB12-JAP140: History and Politics of Modern East Asia

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0795/2021
Project Period
6/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cíl projektu je převedení kurzu do plné online podoby a asistence během jeho výkuky. Jedná se o kurz: JAP140/JPNB12 History and Politics of Modern East Asia, který vyučuji každý rok v zimním semestru. V 2021 bude vyučován již po páté. Tento kurz je součástí studijního programu na FF i FSS. Pravidelně se na něj registruje zhruba 140 studenů ze všech fakult včetně studentů zahraničních.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info