Project information

Tvorba e-learningovej podpory a zapojenie webových aplikácii do online kurzu

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0768/2021
Project Period
6/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cieľom projektu je vytvoriť e-learningovú podporu pre nový kurz PSBB058 z oblasti psychológie športu. Kurz sa bude v jarnom semestri 2021 vyučovať online cez platformu MS Teams. Hlavnou e-learingovou podporou bude interaktívna osnova v ISe, v rámci ktorej budú vytvorené študijné materiály, online kvízy i zadania domácich úloh. Cez platformu MS Teams budú študenti odovzdávať úlohy, získavať hodnotenie a podrobnejšiu spätnú väzbu. Do výuky budú zapojené aj ďalšie technológie a aplikácie ako reMarkable tablet a cloud, Mentimeter.com, kahoot.it, Google forms a iné.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info