Project information

Vytvoření studijní opory (e-kurzu) k předmětu RSb011

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0742/2021
Project Period
6/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu v ELFu pro povinný předmět RSb011 Přehled ruské literatury I. Jelikož se celkově jedná o předmět náročný, vyžaduje patřičnou studijní oporu. Ta bude zahrnovat videopřednášky, textové podklady k přednáškám, ukázky překladů literárních textů a jejich originály s úkoly, cvičení k samostudiu a průběžné testy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info