Project information
Značení vedlejších vět pádovými morfémy (Klause)

Project Identification
GF22-04113L
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Tento projekt zkoumá pádové morfémy, které uvozují vedlejší věty v jazycích Evropy. Tato
konstrukce nebyla dosud pro jazyky Evropy dostatečně prozkoumána. Naším cílem je přispět k širšímu pochopení této konstrukce a to jak deskriptivně tak teoreticky.
V tomto projektu nejprve shromáždíme základní fakta týkající se zvolené konstrukce a utřídíme
je do systému podle sémantických a formálních kritérií. Na základě shromážděných faktů
zformulujeme generalizace, které platí pro jednotlivé jazyky i napříč různými jazyky. Tyto
generalizace se dále (pokud možno) pokusíme vysvětlit jako důsledek obecných jazykových
zákonitostí.
Výstupem je 1) veřejně přístupná databáze se všemi relevantními příklady 2) články a přehledová monografie o zvoleném tématu

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info