Informace o projektu
Značení vedlejších vět pádovými morfémy (Klause)

Kód projektu
GF22-04113L
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Tento projekt zkoumá pádové morfémy, které uvozují vedlejší věty v jazycích Evropy. Tato
konstrukce nebyla dosud pro jazyky Evropy dostatečně prozkoumána. Naším cílem je přispět k širšímu pochopení této konstrukce a to jak deskriptivně tak teoreticky.
V tomto projektu nejprve shromáždíme základní fakta týkající se zvolené konstrukce a utřídíme
je do systému podle sémantických a formálních kritérií. Na základě shromážděných faktů
zformulujeme generalizace, které platí pro jednotlivé jazyky i napříč různými jazyky. Tyto
generalizace se dále (pokud možno) pokusíme vysvětlit jako důsledek obecných jazykových
zákonitostí.
Výstupem je 1) veřejně přístupná databáze se všemi relevantními příklady 2) články a přehledová monografie o zvoleném tématu

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info