Project information

Project information
Streamery a klouzavé výboje na površích izolantů v alternativních plynech k SF6

Investor logo
Project Identification
TK04020069
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v. v. i.
Brno University of Technology
Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Cílem projektu je vytvořit ověřenou technologii, která bude sloužit k přípravě a realizaci výpočetních modelů sloužících pro návrh zařízení vysokého napětí či jejich komponent. Dojde k vytvoření unikátního modelu elektrického streamerového výboje v daných plynech, který na základě fyzikálních vlastností modeluje dynamiku postupu výboje v objemu a na površích izolátorů a bude kvantifikovat vzniklý objemový a povrchový náboj. Tento model bude propojen s 3D modelem zařízení vysokého napětí. Na základě toho bude možno určit dielektrickou pevnost plynu v konkrétním uspořádání rozváděče i za přítomnosti pevných izolantů, určit průrazné napětí a navrhovat konstrukční úpravy. Získaná experimentální data se použijí na validaci a ověření simulačních modelů.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info