Informace o projektu
Streamery a klouzavé výboje na površích izolantů v alternativních plynech k SF6

Logo poskytovatele
Kód projektu
TK04020069
Období řešení
1/2022 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Vysoké učení technické v Brně
Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Cílem projektu je vytvořit ověřenou technologii, která bude sloužit k přípravě a realizaci výpočetních modelů sloužících pro návrh zařízení vysokého napětí či jejich komponent. Dojde k vytvoření unikátního modelu elektrického streamerového výboje v daných plynech, který na základě fyzikálních vlastností modeluje dynamiku postupu výboje v objemu a na površích izolátorů a bude kvantifikovat vzniklý objemový a povrchový náboj. Tento model bude propojen s 3D modelem zařízení vysokého napětí. Na základě toho bude možno určit dielektrickou pevnost plynu v konkrétním uspořádání rozváděče i za přítomnosti pevných izolantů, určit průrazné napětí a navrhovat konstrukční úpravy. Získaná experimentální data se použijí na validaci a ověření simulačních modelů.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info