Project information
Specifický výzkum v oblasti „Life Sciences“

Project Identification
MUNI/A/1419/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na specifický výzkum v oblasti „Life Sciences“, především v oborech strukturní a rostlinné biologie, genomiky, proteomiky a molekulární medicíny. Při řešení výzkumných úkolů budou využívány a kombinovány pokročilé biologické, biochemické, biofyzikální a bioinformatické metody. Řešení jednotlivých cílů projektu se budou účastnit výzkumné týmy, jejichž podstatnou částí jsou studenti doktorských studijních programů garantovaných ústavy Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR) a Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity (CEITEC MU).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info